(1)
Kuszul, A. I.; Pilecki, K. Rzeka: Fragment Listu. Awazymyz 2007, 19, 14.