(1)
DubiƄski, A.; Pilecki, A. Kronika Ostatniego Dwudziestolecia. Awazymyz 1999, 10, 6-8.