(1)
JaroszyƄska, I. Od Redakcji. Awazymyz 2006, 18, 2.