(1)
Mardkowicz, A.; Dubiński, A. J. Sprawozdanie Z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo W 2016 R. Awazymyz 2016, 27, 32-34.