(1)
DubiƄski, A. J. Nowe Fakty W Starych Dokumentach. Awazymyz 2016, 27, 18-21.