(1)
Wasylczuk, N.; Pawelec, M. A My Robimy swoje…. Awazymyz 2023, 34, 42-43.