(1)
Pilecki, S. Kontakty poniewiesko–wileńsko–trockie W Latach 1938–1945. Awazymyz 2016, 27, 10-11.