[1]
Abkowicz, M. 2018. Marto, tak trzymaj!. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 29, 3 (60) (wrz. 2018), 26.