[1]
Abkowicz, M. i in. 2017. Kalendarium. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 28, 4 (57) (grudz. 2017), 31.