[1]
Kokenaj, B. i Sulimowicz, A. 2017. Czasem we śnie widzę Kale. : Wspomnienia Borysa Kokenaja (1892–1967). Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 28, 4 (57) (grudz. 2017), 4–9. DOI:https://doi.org/10.33229/az.454.