[1]
Sulimowicz, A. 2017. Aleksander Mardkowicz: działacz społeczny, pisarz i wydawca. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 10, 2 (3) (luty 2017), 3–4. DOI:https://doi.org/10.33229/az.36.