[1]
Abkowicz, M. 2006. Z dziennika zespołu „Dostłar”. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 18, 3 (14) (grudz. 2006), 14.