[1]
Pilecki, S. 2016. Kontakty poniewiesko–wileńsko–trockie w latach 1938–1945. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 27, 4 (53) (grudz. 2016), 10-11.