Sulimowicz-Keruth, Anna. „Dokument Z 1824 Roku Z Archiwum Gminy Karaimskiej W Łucku: Przyczynek Do Zagadnienia Rozproszenia Osadnictwa Karaimskiego Na Wołyniu W XIX Wieku”. Almanach Karaimski 9 (grudzień 30, 2020): 149–160. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/887.