Dubiński, A. J. „Zagadnienia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Karaimów”. Almanach Karaimski, T. 10, grudzień 2021, s. 235-57, doi:10.33229/ak.2021.10.9.