Abkowicz, M., i P. Rotengruber. „Dylematy Integracyjne mniejszości Karaimskiej”. Almanach Karaimski, T. 10, grudzień 2021, s. 9-28, doi:10.33229/ak.2021.10.1.