Pawelec, M. „Wybrane źródła Do dziejów Gminy Karaimskiej W Haliczu Oraz Jej Prawnej Pozycji W Cesarstwie Austriackim W XIX W.”. Almanach Karaimski, T. 10, grudzień 2021, s. 75-88, doi:10.33229/ak.2021.10.5.