Jankowski, Henryk. „Etymologia Karaimskiego Kybyn ‘pieróg’”. Almanach Karaimski, t. 10, grudzień 2021, s. 61-71, doi:10.33229/ak.2021.10.4.