Gąsiorowski, Stefan. „Mgr Nadzieja Rojecka (1898-1986), Botanik I Fitopatolog”. Almanach Karaimski, t. 10, grudzień 2021, s. 45-60, doi:10.33229/ak.2021.10.3.