Witkowski, Rafał. „Statut Muzeum Karaimskiego Związku Religijnego W Rzeczypospolitej Polskiej”. Almanach Karaimski, t. 10, grudzień 2021, s. 223-32, doi:10.33229/ak.2021.10.8.