Pawelec, M. „Rolnicze święto «Orach Toju» W obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny Okresu międzywojennego”. Almanach Karaimski, T. 9, grudzień 2020, s. 115-47, doi:10.33229/ak.2020.9.3.