Sulimowicz-Keruth, Anna. „Dokument Z 1824 Roku Z Archiwum Gminy Karaimskiej W Łucku: Przyczynek Do Zagadnienia Rozproszenia Osadnictwa Karaimskiego Na Wołyniu W XIX Wieku”. Almanach Karaimski, t. 9, grudzień 2020, s. 149-60, doi:10.33229/ak.2020.9.4.