Sulimowicz-Keruth, A. „Dokument Z 1824 Roku Z Archiwum Gminy Karaimskiej W Łucku”. Almanach Karaimski, T. 9, grudzień 2020, s. 149-60, doi:10.33229/ak.2020.9.4.