Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. „Zachować Dla przyszłości: Sprawozdanie Z Prac Konserwatorsko- -Restauratorskich Prowadzonych W Roku 2018 Przy rękopisach Karaimskich”. Almanach Karaimski, t. 7, grudzień 2018, s. 217-21, doi:10.33229/ak.2018.7.11.