Jabłońska, Elżbieta. „Prace Konserwatorsko-Restauratorskie Prowadzone W 2018 Roku Przy rękopisach Karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29)”. Almanach Karaimski, t. 7, grudzień 2018, s. 212-6, doi:10.33229/ak.2018.7.10.