Stefaniak-Rak, Katarzyna. „Księga sądowa ‒ Tom 10. Jako źródło Wiedzy O Karaimach Z Krymu”. Almanach Karaimski, t. 7, grudzień 2018, s. 109-27, doi:10.33229/ak.2018.7.06.