Sulimowicz-Keruth, Anna. „Karaimi W Publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy Goroda Kieva”. Almanach Karaimski, t. 7, styczeń 2019, s. 131-42, doi:10.33229/ak.2018.7.07.