Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. „Zachować Dla przyszłości. Sprawozdanie Z Prac Konserwatorskich-Restauratorskich Prowadzonych Przy dwóch rękopisach Karaimskich W Roku 2016”. Almanach Karaimski, t. 5, grudzień 2016, s. 257–262, doi:10.33229/ak.2016.05.17.