Godzińska, Marzena. „IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny Turkic Peoples Through the Ages and Lands, Warszawa, 21–23 września 2016 R”. Almanach Karaimski, t. 5, grudzień 2016, s. 245-7, doi:10.33229/ak.2016.05.14.