Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. „Zachować Dla przyszłości. Sprawozdanie Z Prac Konserwatorsko-Restauratorskich Prowadzonych Przy Drukach I rękopisach Karaimskich W Roku 2015”. Almanach Karaimski, t. 4, grudzień 2015, s. 283-7, doi:10.33229/ak.2015.04.17.