SmętekD. „Analiza porównawcza Krymskokaraimskich Piosenek Ludowych”. Almanach Karaimski, T. 4, grudzień 2015, s. 35-45, doi:10.33229/ak.2015.04.03.