Kołodziejczyk, Dariusz. „Zygmunt Abrahamowicz Jako Historyk”. Almanach Karaimski, t. 3, grudzień 2014, s. 125-32, doi:10.33229/ak.2014.3.12.