Abkowicz, Mariola. „Karaimi We Wrocławiu”. Almanach Karaimski, t. 1, grudzień 2007, s. 107-10, doi:10.33229/ak.2007.1.13.