Biliński, K. „O Specyfice Karaimskiej W <i>Meirze Ezofowiczu</I&gt; Elizy Orzeszkowej”. Almanach Karaimski, T. 1, grudzień 2007, s. 43-52, doi:10.33229/ak.2007.1.06.