[1]
A. Sulimowicz-Keruth, „Z prywatnego archiwum Aleksandra Mardkowicza: listy z Poniewieża”, Alm Karaim, t. 10, s. 89-205, grudz. 2021.