[1]
A. J. Dubiński, „Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego Karaimów”, Alm Karaim, t. 10, s. 235-257, grudz. 2021.