[1]
M. Pawelec, „Wybrane źródła do dziejów gminy karaimskiej w Haliczu oraz jej prawnej pozycji w Cesarstwie Austriackim w XIX w”., Alm Karaim, t. 10, s. 75–88, grudz. 2021.