[1]
H. Jankowski, „Etymologia karaimskiego kybyn ‘pieróg’”, Alm Karaim, t. 10, s. 61-71, grudz. 2021.