[1]
S. Gąsiorowski, „Mgr Nadzieja Rojecka (1898-1986), botanik i fitopatolog”, Alm Karaim, t. 10, s. 45–60, grudz. 2021.