[1]
R. Witkowski, „Statut Muzeum Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej”, Alm Karaim, t. 10, s. 223–232, grudz. 2021.