[1]
M. Pawelec, „Rolnicze święto «Orach toju» w obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny okresu międzywojennego”, Alm Karaim, t. 9, s. 115-147, grudz. 2020.