[1]
A. Sulimowicz-Keruth, „Dokument z 1824 roku z archiwum gminy karaimskiej w Łucku: Przyczynek do zagadnienia rozproszenia osadnictwa karaimskiego na Wołyniu w XIX wieku”, Alm Karaim, t. 9, s. 149–160, grudz. 2020.