[1]
A. Sulimowicz-Keruth, „Dokument z 1824 roku z archiwum gminy karaimskiej w Łucku”, Alm Karaim, t. 9, s. 149-160, grudz. 2020.