[1]
B. Guyot, „The Stowarzyszenie Karaimów w Paryżu. Od wzajemnej pomocy (1923-1939) do walki przeciwko «ogromnemu zagrożeniu, które zawisło nad naszymi głowami» (1939-1945)”, Alm Karaim, t. 9, s. 9-58, grudz. 2020.