[1]
M. Pronobis-Gajdzis, „Zachować dla przyszłości: Sprawozdanie z prac konserwatorsko- -restauratorskich prowadzonych w roku 2018 przy rękopisach karaimskich”, Alm Karaim, t. 7, s. 217–221, grudz. 2018.