[1]
E. Jabłońska, „Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w 2018 roku przy rękopisach karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29)”, Alm Karaim, t. 7, s. 212–216, grudz. 2018.