[1]
M. Pawelec, „Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego.: Zbiór tekstów”, Alm Karaim, t. 7, s. 145–180, sty. 2019.