[1]
G. Aqtay, „Piosenki nogajskie w krymskokaraimskiej medżumie Kyldżyego”, Alm Karaim, t. 7, s. 7–24, grudz. 2018.