[1]
S. Gąsiorowski, „Karaimi w Wilnie do wybuchu I wojny światowej: Rekonesans badawczy”, Alm Karaim, t. 7, s. 67–82, grudz. 2018.