[1]
M. Pronobis-Gajdzis, „Zachować dla przyszłości. Sprawozdanie z prac konserwatorskich-restauratorskich prowadzonych przy dwóch rękopisach karaimskich w roku 2016”, Alm Karaim, t. 5, s. 257–262, grudz. 2016.